فیزیوتراپی سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان به دو منظور اصلی انجام می‌گیرد: تقویت قوای جسمانی سالمندان بهبود آسیب دیدگی‌ سالمندان فیزیوتراپی سالمندان، برای سالمندانی که در دوران نقاهت بعد از جراحت یا بیماری به سر می برند و برای کسانی که درد مزمن دارند، فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و بازگرداندن عملکرد های بدنی مانند انعطاف پذیری، قدرت، …

فیزیوتراپی سالمندان ادامه مطلب »