فیزیوتراپی تنفسی

فیزیوتراپی تنفسی

در شرایطی که بیماران به هر دلیلی مدت زمان طولانی در حالت درازکش باشند و یا در موقعیتی قرار گیرند که عملکرد ریه مختل گردد، فیزیوتراپی تنفسی در فرآیند بهبود بیمار حائز اهمیت خواهد بود. فیزیوتراپی قفسه سینه یا فیزیوتراپی تنفسی، مجموعه روش هایی که برای کمک به پاکسازی راه های هوایی و افزایش عملکرد …

فیزیوتراپی تنفسی ادامه مطلب »