بیمه‌های طرف قرارداد

فیزیوتراپی بیمه : مرکز فیزیوتراپی مدنی یکی از طرف های قرار داد با بسیاری از بیمه های کشور. شما می توانید با مراجعه به این مرکز فیزیوتراپی از امکانات بیمه های طرف قرار داد این مرکز بهره مند شوید.