روش‌های درمانی در کلینیک فیزیوتراپی مدنی

الکتروتراپی
لیزر درمانی
سوزن خشک
تمرین درمانی
منوال تراپی
شاک ویو تراپی
ماساژ درمانی
فیزیوتراپی در منزل
فیزیوتراپی سالمندان
فیزیوتراپی تنفسی