فیزیوتراپی تنفسی

در شرایطی که بیماران به هر دلیلی مدت زمان طولانی در حالت درازکش باشند و یا در موقعیتی قرار گیرند که عملکرد ریه مختل گردد، فیزیوتراپی تنفسی در فرآیند بهبود بیمار حائز اهمیت خواهد بود.

فیزیوتراپی قفسه سینه، مجموعه روش هایی که برای کمک به پاکسازی راه های هوایی و افزایش عملکرد دستگاه تنفسی در ارتباط با یک بیماری تنفسی، انجام می شود.

فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی با بهره گیری از دامنه وسیعی از مدالیته ها و تمرینات اختصاصی، به ارزیابی و درمان بیماری های حاد و مزمن تنفسی در تمامی گروه‌های سنی می‌پردازد.

از جمله خدمات فیزیوتراپی مدنی:

فیزیوتراپی کمر

فیزیوتراپی زانو 

فیزیوتراپی بیمه (سازمان های بیمه همکار)

اهداف این شکل از فیزیوتراپی بطور کلی عبارتند از:

  1. پیشگیری از انسداد راهه‌ای هوایی و تجمع ترشحاتی که می توانند تنفس طبیعی را دچار اختلال نمایند
  2. پاکسازی راههای هوایی و بهبود تهویه تنفسی از طریق موبیلیزاسیون و تخلیه (Drainage) ترشحات
  3. بهبود تحمل و کارآیی تنفسی در فعالیت های عمومی بیمار
  4. کاهش انرژی مصرفی حین تنفس از طریق بازآموزی تنفسی
  5. پیشگیری یا اصلاح اختلالات وضعیتی (Postural) ناشی از بیماری های تنفسی
  6. ایجاد آرامش تنفسی از طریق آزادسازی اسپاسم عضلات تنفسی
  7. حفظ یا بهبود تحرک پذیری قفسه سینه( دنده‌ها، مهرهای پشتی 1 تا 10، ‌استخوان جناغ سینه)
  8. ایجاد تنفس شکمی و سرفه مؤثر

ارایه خدمات فیزیوتراپی در بیماری‌های تنفسی بسیار متنوعند. این خدمت فیزیوتراپی علاوه بر بیماران بستری (بیماران ICU، CCU و پس از اعمال جراحی)، در بیماران سرپایی نیز به دو شکل فیزیوتراپی در منزل و فیزیوتراپی در محل کلینیک فیزیوتراپی مدنی ارائه می گردد.

لازم به ذکر است یک ساعت پیاده‌روی روزانه، خوابیدن بیمار به پهلو و همچنین تمرینات تنفسی با صلاحدید این شکل از فیزیوتراپی، می‌تواند در اثر بخشی بیمارن مفید باشد.